Wie zijn wij

Vera De Laet

Psychotherapeut

Doelgroep:
kinderen vanaf 10j, jongeren en (jong)volwassenen
Er kan individueel of in gezinsverband gewerkt worden. 


AFSPRAAK:

Mogelijk op woensdag, donderdag en zondag

0476 213 702
veradelaet@gmail.com 


Ik geloof in de natuur als een plek om te herbronnen. Als kind al was de natuur voor mij een manier om weg te komen van een gezin waar veel spanning heerste en ik me met mijn gevoelens geen raad wist. In de natuur kwam ik tot rust en in contact met mijn innerlijke weten.

In het geven van individuele rijlessen aan kinderen/jongeren met specifieke noden mocht ik ervaren dat ook zij veel baat hebben bij deze manier van doen, deze manier van zijn. Ik was net geen 40 toen ik besloot om mezelf te herscholen, op zoek naar een manier om dit uit te dragen.

De opleiding Bachelor in de Gezinswetenschappen en een Coachingsopleiding met paarden waren de aanzet om nog verder op zoek te gaan naar kaders en methodieken die me konden helpen op mijn missie. 

De vierjarige psychotherapieopleiding  in de Interactionele Vormgeving was de ontbrekende schakel. De integratieve opleiding liet mij kennis maken met verschillende theoretische kaders en verschillende stromingen binnen de psychotherapie. Het werken op maat van de persoon die voor je staat, rekening houdende met wat hem of haar aanspreekt, staat hierbij voorop. Het soms woordeloos en meer ervaringsgerichte werken met de paarden, sluit hier voor mij naadloos op aan.

Ik beschouw de mens als een bio-psycho-sociaal wezen waarbij  niet alleen de link tussen lichaam en geest  van belang is maar ook relationele (of interactionele) aspecten mee in rekening genomen worden. 

Dit kijken vanuit een ruimer kader  om vervolgens  te verkennen wat er in de diepte aanwezig is, vind ik erg belangrijk. Vanuit deze optiek trek ik ook behoorlijk tijd uit voor het intakegesprek omdat dit de basis vormt voor het latere uitdiepen van wat er speelt. Ook op latere tijdstippen in de begeleiding zal ik tijd uittrekken om terug te koppelen en opnieuw te verbreden, te verruimen of net verder te gaan verdiepen.

De opgedane kennis en vaardigheden combineer ik vanuit mijn eigen stijl , mijn eigen persoonlijkheid. Dit zowel mét als zonder paarden.

Naast mijn therapeutische werk, ben ik nog steeds deeltijds werkzaam in mijn oude job als boekhoudster. Op deze manier sta ik ook in contact met het bedrijfsleven. De kennis en ervaring die ik in deze context (zowel non-profit als profit) heb opgedaan, vormen mij mee tot wie ik ben.

Sinds 2018 werk ik één dag per week in de groepspraktijk De Nieuwe Maan te Turnhout. Het contact met de collega's is zowel inspirerend als ondersteunend. Vanuit die optiek ging ik daarom op zoek naar mensen om mee samen te werken binnen mijn eigen praktijk.

Op geregelde basis volg ik bijscholingen (Voice Dialogue, Beeldend werken met kinderen, Traumahealing, Cognitief Coachen met paarden, Trauma te paard, Focussen).

En eveneens op regelmatige basis woon ik een intervisiegroep bij en volg ik supervisie.

In het kader van mijn eindwerk in de psychotherapieopleiding heb ik mij verder verdiept in angst.  Angst is een gevoeligheid waar ik als sinds mijn kindertijd mee te maken heb en die ik dan ook van binnenuit ken. Ook hier is het contact met de natuur en de paarden een katalysator maar ook bron van herstel of groei geweest.

Ik kijk er naar uit jou te ontmoeten!

Sarah Daix

Horse Reflected Coach 
Psychologisch Consulent

Doelgroep:
(jong)volwassenen 


AFSPRAAK:

Mogelijk op maandag en vrijdag

0479 529 204
sarah.daix@hotmail.com


"Voor ieder individu is een gepaste therapie"

Ik geloof erg in maatwerk. Ieders noden zijn anders of ervaart, verwerkt op een andere manier. Sommigen hebben baat bij gesprekstherapie, anderen misschien muziek- of creatieve therapie of misschien nog iets anders. Voor mij zijn dieren steeds heilzaam geweest. Misschien in de eerste plaats door hun hoog knuffelgehalte. Maar ook hun niet-oordelende houding en onvoorwaardelijkheid maken hen zo geschikt. Hierdoor mag je jezelf zijn.

Ondanks mijn jonge leeftijd, heb ik wat levenservaring en durf ik mezelf een stuk als ervaringsdeskundige te beschouwen. Jarenlang worstelde ik met een depressie en ging ik een intensief traject aan om aan mezelf te werken. Dieren zijn voor mij steeds een krachtbron geweest. Een lichtpunt, communicatiemiddel, steun, troost... Op het moment dat ik geen connectie meer had met mezelf, mijn lichaam en gevoelens, hielpen de paarden me. Coachen met paarden biedt meer dan enkel praten. Het is ook ervaren, voelen.

Graag wil ik samen met jou kijken naar wat jij nodig hebt. Keer op keer. Jou zien, erkennen en eren, in alles dat gezien wil worden. Vanuit deze warme zorg heelt de mens naar heelheid...naar de werkelijke jij.

Na mijn opleiding toegepaste psychologie (2017) aan de Thomas More hogeschool ging ik aan de slag als sociotherapeut/patiëntenbegeleider op een psychiatrische dienst voor 65-plussers. Hier komen mensen terecht met allerlei moeilijkheden (rouw, depressie, psychose, verslaving...). Met een multidisciplinair team wordt er gekeken naar de noden van de patiënt opdat deze terug kan functioneren in de maatschappij.

In 2022 ronde ik mijn opleiding af tot horse reflected coach aan de I for horse Coaching Horse Academy in Deinze. Deze opleiding heeft me doen groeien als persoon en als hulpverlener. Vanuit het standpunt van het coachen werken we in het hier en nu, met wat er nu is. Ook gaan we ervan uit dat jij als cliënt als geen ander weet wat je nodig hebt. Het antwoord zit als het ware al in jou, maar je kan er nog niet bij. Soms zitten we nu eenmaal te dicht met onze neus op de zaken om er nog een heldere kijk op te hebben. De paarden zijn hier echter fijngevoelig voor en maken ons er graag attent op.

In datzelfde jaar nam mijn loopbaan een nieuwe wending en werd ik casemanager zorg in een psychosociaal revalidatiecentrum. Hier tracht ik samen met de cliënt en andere hulpverleners in kaart te brengen welke psychosociale noden er zijn om de stap (terug) naar werk te kunnen zetten.

Bovenstaande ervaringen kleuren mijn manier van werken. Ik ijver voor een samenwerking met de cliënt vanuit gelijkwaardigheid. Het is jouw proces, jouw tempo, jouw doelen. Hierbij werk ik als facilitator en houd rekening met het gehele verhaal (holistische kijk). Soms eerder als coach, soms eerder als therapeut.


Wees welkom!

Onze kudde


Paarden kunnen enkel ingezet worden in therapie wanneer ze verkeren in goede gezondheid en beschikken over een stabiele mentale toestand. Om dit te bereiken staan de paarden in kuddeverband. Dit kuddeverband stelt hen ook in staat de stress die ze mogelijk opbouwen tijdens een therapiesessie, te reguleren in het contact met de andere paarden. 

Naast het therapeutische werk worden de paarden op regelmatige basis en correct bereden of fysiek aan het werk gezet om in goede conditie te blijven.

Voorstelling kudde

Free

Ruin - geboren in 1994 (met pensioen)

Ira

Merrie - geboren in 2001

Eowyn

Merrie - geboren in 2009

Ty

Ruin - geboren in 2012

Dolly

Merrie - geboren in 2017 (in opleiding)