Wie ben ik - missie en visie

Ik ben Vera De Laet, mama van een volwassen zoon en gepassioneerd door mensen en paarden.

Na een carrière als boekhoudster en controller veranderde ik drastisch van koers. Ik ging een droom achterna die ik lang had weggestopt in een hoekje van mijn bewustzijn. De passie die ik voelde in het werken met paarden en het effect hiervan op mijn persoonlijke groei, maakte dat ik op zoek ging naar een traject dat me de kans gaf ook anderen te begeleiden op hun levenspad.

Met het doorlopen van de opleiding Bachelor in de gezinswetenschappen en een aantal opleidingen die specifiek gericht waren op het coachen en begeleiden van mensen met behulp van paarden, raakte ik meer een meer geboeid door de menselijke natuur. Aangesproken door het ruime blikveld dat de opleiding biedt, de creatieve en holistische benadering ervan, startte ik in 2015 de 4-jarige opleiding tot therapeute in de Interactionele Vormgeving (IV).

De holistische benadering van IV gaat uit van een twee-eenheid tussen lichaam en geest waarbij er sprake is van permanente wederzijdse beïnvloeding en communicatie. Ons denken, voelen en doen zijn onlosmakelijk met mekaar verbonden. Ons bewustzijn situeert zich niet enkel in onze hersenen en in ons zenuwstelsel maar zetelt eveneens in al onze cellen en weefsels. Ervaringsgericht werken met de paarden werkt in op dit geheel. Zo kunnen we doorvoelen wat een bepaalde verandering in onze gedachtenpatronen teweeg brengt in ons lichaam en tot welke actie ons dit kan aanzetten. Eveneens kunnen lichamelijke gewaarwordingen ons in contact brengen met verlangens, angsten of herinneringen waarvan we ons eerst niet bewust waren.

Elke mens is uniek en draagt krachten en kwaliteiten in zich. Wie we zijn of worden, ontwikkelt zich binnen het grotere geheel van onze context, de cultuur waarin we leven, het levenspad dat we bewandelen, de keuzes die we maken, de levenslessen waarvan we deelgenoot worden, de opvoeding die we genieten, de relaties die we aangaan, ... Een mens kan niet gezien worden los van zijn omgeving. We maken allemaal deel uit van een groter geheel, gaande van onze directe leefomgeving, ons gezin en onze familie, tot het grootste geheel, het universum. Ik ervaar verbondenheid en zingeving als belangrijke verankeringspunten binnen het therapeutisch werk.

IV-therapie is een integratieve werkvorm. De persoon die zich aanmeldt en zijn hulpvraag staan centraal. De vorm die de therapeutische begeleiding aanneemt, komt tot stand vanuit de interactie met de cliënt. Ik stem me af op jou als persoon, op het verhaal dat je meebrengt en op het verlangen dat zich roert in jou. Ik hecht veel belang aan het opbouwen van een goede vertrouwens- en samenwerkingsrelatie waarin het veilig voelt om op ontdekking te gaan, om nieuwe paden te verkennen om (oude) problemen het hoofd te bieden. We gaan samen op zoek naar wie je wilt zijn of worden vanuit je diepere kern. We boren onbekende en/of onbewuste kwaliteiten aan. We bouwen aan een innerlijk draagvlak om ook de schaduw toe te laten.

IV-psychotherapie maakt gebruik van verschillende theoretische kaders en methodieken om optimaal in te spelen op wat jij als cliënt in de therapie wil inbrengen. Deze verschillende werkvormen helpen om oude patronen te doorbreken, oude zienswijzen te verbinden met nieuwe inzichten, op zoek te gaan naar zingeving, gebeurtenissen een plek te geven in je levensverhaal, te groeien als mens in verbondenheid met je omgeving, te kijken naar vaardigheden die je je reeds eigen gemaakt hebt, nieuwe doelen in je leven neer te zetten, ...

Tot deze theoretische kaders behoren onder meer: contextuele therapie, systeemtherapie, NLP, Gestalttherapie, Psychosynthese, Jungiaanse therapie, Focussen, creatieve en beeldende werkvormen, lichaamsgerichte therapie, Voice Dialogue, ...

Ter afronding van mijn persoonlijke uiteenzetting , vindt je hier een overzicht van de opleidingen die ik volgde:

 • Bachelor in de gezinswetenschappen
 • Therapeutisch werken met paarden
 • Equicoaching (NLP-coaching met de assistentie van paarden)
 • Op stap met klein duimpje - beeldend werk met kinderen en gezinnen
 • Interactionele vormgeving (IV-therapie) io (integratieve psychotherapie)
 • Traumahealing (lichaamsgerichte verwerking van trauma)
 • Voice Dialoque Facilitator I
 • Basisopleiding Focussen

Om de kwaliteit van de therapie te garanderen volg ik op maandelijkse basis intervisie en supervisie.

Ik ben buiten mijn eigen praktijk ook werkzaam als psychotherapeut bij de groepspraktijk "De Nieuwe Maan" in Turnhout.

Wie zijn de paarden

Mijn vaste werkpartner is Free, een Fjordenpaard met veel ervaring, geduld en kalmte. Free heeft zijn jeugdjaren achter zich gelaten. Toch kan hij erg speels en ook koppig uit de hoek komen. Hij verlangt naar duidelijkheid maar is bereid om telkens opnieuw te beginnen. Hij maakt soms handig misbruik van een gebrek aan aandacht. In sessies is hij vaak de katalysator van emoties.

Eowyn, een Aegidiënberger, is veel jonger dan Free maar ondanks haar jeugdige leeftijd is ze heel rustig en stabiel in de omgang met mensen. Ze is gevoelig, intelligent, heel nieuwsgierig en bereid om nieuwe ervaringen op te doen. Ze is ook speels en eerder ongeduldig. Dit maakt haar geschikt voor oefeningen die gericht zijn op zelfbewustzijn en assertiviteit of oefeningen gericht op lichaamsbewustzijn en het aangeven/aanvoelen van grenzen.

De meeste therapiesessies zullen begeleid worden door Free en Eowyn die dan samen in de piste aanwezig zijn. Naast Eowyn en Free zijn er nog andere paarden in de kudde, die afhankelijk van het thema soms deel zullen uitmaken van de sessie.

Paarden kunnen enkel ingezet worden in therapie wanneer ze verkeren in goede gezondheid en beschikken over een stabiele mentale toestand. Om dit te bereiken leven mijn paarden samen met de andere paarden zoveel mogelijk in kuddeverband. Dit kuddeverband stelt hen ook in staat de stress die ze mogelijk opbouwen tijdens een therapiesessie, te reguleren in het contact met de andere paarden. In de winter, bij slechte weersomstandigheden, kan de kudde opgesplitst worden maar ook dan zullen Free en Eowyn bij mekaar staan weliswaar op een kleinere ruimte. Naast het therapeutische werk worden de paarden op regelmatige basis en correct bereden of fysiek aan het werk gezet om in goede conditie te blijven.

Voor het welzijn van de paarden volg/volgde ik ook opleidingen die gericht zijn op het zo natuurlijk houden van paarden en het hanteren van respectvol leiderschap:

 • Klassieke rijlessen, dressuur en individuele lessen grondwerk
 • Rijlessen voor het berijden van gangenpaarden (Aegidiënberger is een gangenpaard)
 • Natuurlijk bekapper bij Paard Natuurlijk (hoefverzorging en gezonde stalling)
 • Basismodule grondwerk bij 2Lazy7Ranch (deze omvat ook schriktraining en het desensibiliseren van het paard om zijn denkend vermogen te stimuleren)