Werkwijze


Psychotherapie of coaching met paarden is vooral ervaringsgericht. Door het contact en de interactie met het paard, de fijngevoelige reacties van het paard en zijn vermogen om te spiegelen komen mensen meer in contact met zichzelf, met bepaalde thema's en/of patronen waarvan ze zich niet bewust zijn.

Het paard is zoals de mens een sociaal wezen. Voor zijn welzijn en innerlijke balans wil het relaties aangaan met andere paarden maar ook met de mensen in zijn omgeving. Het paard stemt zich met zijn uiterst gevoelige zintuigen mentaal af op de mensen die hem benaderen. In zijn reacties zal het paard ons duidelijk maken hoe het hier en nu met ons gesteld is. Het paard geeft aan hoe hij ons als mens ervaart zowel op vlak van gemoedstoestand als op vlak van gedrag.

Bij therapie met paarden zal er vooral naast het paard gewerkt worden. Contact maken met het paard, onszelf vertrouwd maken met de taal die het paard hanteert, op basis van onze lichaamstaal aan het paard duidelijk maken wat we van hem verwachten maar ook kijken hoe het paard op ons als persoon reageert, hoe hij onze actuele gemoedstoestand aanvoelt. Volgen en leiden, contact maken vanuit onze diepere kern en onbewuste verlangens, samen met het paard op zoek gaan naar alternatieven voor vastgelopen patronen, door middel van de paarden in contact komen met de verschillende stukken of subpersoonlijkheden binnen onszelf die met mekaar in conflict zijn, ... Dit werken naast het paard kan zowel binnen het algemeen kader van persoonlijke groei als vanuit een specifiek thema of specifieke gebeurtenis.

Er kan ook op het paard gewerkt worden in het kader van ontspanningsoefeningen en oefeningen rond lichaamsbewustzijn. Soms wordt er op het paard gewerkt in het kader van aarding en het toelaten van emoties. Vooral bij jongeren en kinderen zal er vaker gebruik gewerkt worden op het paard. De ritmische en ontspannende bewegingen van het paard en het gevoel gedragen te worden, helpen om een gesprek vlotter te laten verlopen. Het fysieke contact met het paard maar ook de driehoeksrelatie "cliënt-paard-therapeut" bevorderen het onderling contact. De beweging van het paard zet daarnaast aan tot een diepgaandere beleving van wat er besproken wordt.

Wat zich afspeelt tussen de paarden kan gebruikt worden als beeld of metafoor; een beeld dat de beleving van een situatie of gebeurtenis weergeeft, een dieper inzicht verschaft, veranderingsmogelijkheden zichtbaar maakt, strijdige gevoelens blootlegt, ... Beelden zijn ook helpend om het contact aan te gaan met een gebeurtenis of situatie die betrekking heeft op onszelf maar waar we nog niet aan toe zijn om deze te verwoorden. Vooral voor kinderen is dit een manier om met hun bezorgdheden aan de slag te gaan zonder dat ze zich hierdoor bedreigd voelen.