Privacyverklaring

Algemeen

Deze Privacyverklaring regelt de verwerking van jouw persoonsgegevens als een onderdeel van de service aan u als klant (cliënt of deelnemer) en andere betrokkenen. Deze verwerkingen worden steeds uitgevoerd door Vera De Laet als verwerkingsverantwoordelijke, gevestigd te Liefkenshoek 107, 2980 Halle Zoersel met ondernemingsnummer BE 0654 716 742.

Het beschermen van persoonsgegevens van Cliënten/deelnemers is niet enkel een wettelijke verplichting, maar hoort bij een degelijke bedrijfsvoering en het behouden van het vertrouwen dat onze cliënten/deelnemers in ons stellen. Daarom doen wij zoveel mogelijk om de bescherming van deze gegevens te waarborgen en steeds conform de General Data Protection Regulation (GDPR) te handelen wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken.

Meer concreet zal Vera De Laet de persoonsgegevens steeds rechtmatig behandelen voor welbepaalde doeleinden. Wij zullen het nodige doen om nooit meer persoonsgegevens te vragen dan noodzakelijk of om deze persoonsgegevens langer dan nodig te bewaren. Tot slot neemt Vera De Laet de technische en organisatorische maatregelen die een passende beveiliging waarborgen zodat persoonsgegevens worden beveiligd.

Deze Privacyverklaring was laatst bijgewerkt op 20/09/2018. Wijzigingen worden gecommuniceerd, en niet stilletjes doorgevoerd.

1 Wie is Vera De Laet, en wat doen we?

Vera De Laet (www.paarden-kracht.be) is een bedrijf gespecialiseerd in het helpen van mensen die geestelijk lijden of een ernstige psychosociale problematiek hebben. Vera De Laet organiseert ook groepstrainingen in het kader van verschillende psychosociale thema's.

In die context komen wij in contact met persoonsgegevens van onze cliënten/deelnemers. Vera De Laet is verantwoordelijk voor deze gegevens en gaat hiermee om op een manier die overeen komt met de geldende wettelijke eisen.

Vera De Laet heeft geen DPO (Data Protection Officer) aangesteld.

2 Persoonsgegevens die we verwerken

2.1 Welke persoonsgegevens verwerken we en wat doen we ermee?

 • Voor - en achternaam: We spreken jou gewoon het liefste aan met jouw naam in plaats van een algemene begroeting te gebruiken.
 • Adresgegevens om de factuur op te maken indien van toepassing
 • Telefoonnummer: we contacteren je graag telefonisch mocht er last minute iets veranderen in onze planning
 • E-mail adres: sommige communicatie verloopt via email. We sturen je op je emailadres bijvoorbeeld alle praktische informatie over je afspraak & ook je factuur bezorgen we je desgevallend per mail
 • Ip adres en andere technische gegevens : wij kunnen anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.
 • Gegevens van uw huisarts en/of andere relevante contactpersonen .

2.2 Hoe lang bewaren we deze gegevens?

 • Facturatie en administratie: 7 jaar
 • Nota's en dossiers van onze cliënten: tot 2 jaar na de laatste afspraak
 • Aanwezigheidslijsten bij afspraken of groepssessies: tot 1 jaar na de sessie
 • Gegevens verzameld via de website: tot 6 maand na de ontvangst

2.3 Waarom verwerken we deze gegevens?

Vera De Laet verzamelt deze gegevens om haar administratieve verplichtingen na te komen, zoals het aanrekenen van de diensten die aan de klant verleend zijn door Vera De Laet of onze wettelijk verplichte boekhouding te voeren.

Voor het aantonen en verlenen van goede hulp is het verder belangrijk dat we dossiers, verslagen en/of en nota's aanleggen over onze cliënten.

Wij houden aanwezigheidslijsten bij van (groeps- of individuele) sessies en afspraken:

 • Op verzoek van Cliënten om hun aanwezigheid te kunnen aantonen.
 • Om te kunnen bijhouden of er veel afspraken afgezegd worden of 'No shows' te kunnen documenteren.
 • Op de website van Vera De Laet worden algemene bezoekgegevens bijgehouden waaronder het IP adres van jouw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek - en klikgedrag op de website. We gebruiken deze informatie enkel om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

2.4 Aan wie geven we uw persoonsgegevens door?

Wij geven uw gegevens aan niemand door, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien u zelf wenst te veranderen van therapeut kan u wel vragen om uw dossier over te dragen aan uw eventuele nieuwe therapeut.

Elektronische Cliëntendossier worden enkel in hun algemeenheid opgesteld (globaal overzicht van bevindingen/acties) en met enkel een vermelding van de voornaam van de cliënt.

3 Welke rechten hebt u, en hoe oefent u ze uit?

U heeft het recht om te weten wat wij juist met uw gegevens doen. Daar voorziet de informatie op deze pagina in. U heeft ook het recht om te weten wat er met uw gegevens gebeurt. Alle aanvragen tot uitoefening van rechten van de betrokkene kunnen gestuurd worden naar veradelaet@gmail.com.

Hieronder vatten we alle relevante rechten nog eens samen.

3.1 De inzage van uw persoonsgegevens.

U hebt het recht om inzage te krijgen van alle persoonsgegevens die we van jou verwerken. U kan hiervan ook een kopie krijgen die we jou op papier of digitaal bezorgen.

3.2 Het verbeteren van uw persoonsgegevens of vragen om beperkte verwerking.

U hebt het recht om van ons te vragen uw persoonsgegevens aan te passen wanneer deze niet juist of niet volledig zijn. U mag ook vragen om uw persoonsgegevens tijdelijk niet te gebruiken tot deze juist of volledig zijn.

3.3 Het intrekken van uw toestemming.

U hebt het recht om te allen tijde uw gegeven toestemming in te trekken. Dit kan u doen door contact op te nemen door een mailtje te sturen naar veradelaet@gmail.com.

3.4 Het wissen van uw persoonsgegevens.

U hebt het recht om te vragen dat uw persoonsgegevens worden verwijderd als deze niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden van deze privacyverklaring of als u uw toestemming voor de verwerking intrekt. Dit kan u doen door een mailtje te sturen naar veradelaet@gmail.com.

Let op: dit recht is niet altijd van toepassing, in sommige gevallen is het niet mogelijk om uw gegevens te verwijderen, maar dit zullen wij duidelijk aangeven.

3.5 Het overdragen van uw persoonsgegevens.

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in een universeel leesbaar formaat te ontvangen zoals een tekstbestand of ander digitaal bestand.

3.6 Bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wanneer u vindt dat wij jouw persoonsgegevens niet op een correcte manier verwerken kan u bezwaar aantekenen tegen deze verwerking, zoals verwerkingen die niet noodzakelijk zijn in de context van onze professionele relatie.

Dit kan door een mailtje te sturen naar veradelaet@gmail.com.

3.7 Een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit

Indien u niet tevreden bent over de manier waarop er met jouw persoonsgegevens wordt omgegaan kan u een klacht in dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit. Dit is de Gegevensbeschermingsautoriteit in België. Voor meer informatie kan u terecht op https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be